Michał Filipowski - nienarodzony

gdyby dali mu szansę
przecisnąć się przez wąski tunel
ku światłu
nosiłby imię jak każdy z nas
byłby z niego dumny

możliwe że wstyd
malowałby mu czerwone krążki na policzkach
mówiłby że to od słońca

lub że to ślady walki z wrogiem
bo miałby też wrogów
jak ci którym kształtuję się osobowość

a także przyjaciół
żeby nie walczyć w osamotnieniu