Wojciech Kawiński - Żywioły

morze białe, czarne morze
jedno z słońcem, drugie z mrozem  

pod tym samym niebem, pod tym
czasem stałym, wielokrotnym –

jeśli jesteś, to zostaniesz
morzem, ciałem w oceanie

który wietrzny jest i wielki
ponad niebyt i byt, wszelki – 

Również tego autora