Grzegorz Misiewicz - Riposty

x x x

– M a m  c z y s t e  s u m i e n i e…
– Bo go w ogóle nie używasz.

ŚWIETNIE TAŃCZYSZ

– Pozwalam się prowadzić


SŁYSZAŁAM, ŻE KAŻDY GRZYB MOŻA ZJEŚĆ

– Tak, to prawda, ale niektóre można tylko jeden raz

RATUNKU TONĘ!

– Już  biegnę!
– Panie, to jest moja żona i niech pan tak się nie spieszy
Fraszki

x x x

Jestem za Platformą, to mi wszystko wolno.
Jak jestem za PiS, to nie wolno mi nic.


x x x
Rządzący doszedł do wniosku, że nastąpi zmiana nazwy długoPiS na KrótkoPiS.