Katarzyna Newcomer - Owce

Spis treści

Klio
Grozi Wilk pasterzowi:
„Daj mnie owcę albo zniszczę twe stado całe",
Boi się pastuszyna, daje jedną Wilkowi,
Śmieją się że dziewczyna, złodziej patroszy jagnię,
Już się nocą nie zakrada, urządza sławne bale,
I tak owieczki giną stale, teraz bierze już sam,
Wytykają chód sąsiedzi, każdon uszczknąć chce:
„Lepiej z Wilkiem, mocarny, pozbieramy ziemię",
Wilk nie bity w ciemię, ich przyjmuje, pertraktuje; Boi się pastuszyna:
Ratuj Boże, bo zostanę sam a bez stadka
Wilk u bramy zbierze mnie jak moje owce,
Przysięgam, po krajach ogłoszę Twe mądrości:
Nie układaj się z Wilkiem, zniszczy twoje włości,
Pomnij ludu cytaty, zna to z mego lasu wilga:
Wyjada wilk owych kilka, poniesie i wilka.
– I tak nastają nowe czasy bajek.
Mniej
Z nauk o dystansie:
Im dalej, tym mniej jaskrawość boli,
– Tak przeciwnicy innego gniazda;
W rzece pełnej robactwa poznał strach,
Ale w lustrach nie znajdujących odległości
Widział gładką twarz, bez kumoterstwa, złości:
Lustro mi nie odpowie żem glizda,
Znam rysy, z bliska pragnę swawoli,
Z Narcyzem uchodzę pod jego dach.