Tadeusz Zawadowski - DWA DOMY

pamięci Mamy

Tam stał dom  w którym kiedyś
mieszkała jego matka Nie znał
tego miejsca a może
nie znał i swojej matki Tak mało
opowiadała o sobie Pierwszy raz
odwiedził grób jej
rodziców gdy zamieszkał
we własnym domu Ojciec
chętniej mówił 
o swoich przodkach  Dlatego
jeździł na ich groby
Matka teraz mieszka bliżej
w domu na dachu
którego pachną znicze


Również tego autora