Maciej Porzycki - Passim

Pierwsze ruchy
już po nich

dosłowność zdradza
bezwstydnie namacalna

akcent spoczywa
na porządku dziennym
zacięcie urasta
do wielkości manii

skrajne postaci
nie mają związku

kończy się film
chociaż to nieprawda