Leszek Wierzchowski - Optymista

Niemile chwile –
Zostawia w tyle!...


Patrząc okiem hedonisty

Szkoda życia –
Bez użycia!...
Moralność polityka

Ubogi? –
Precz z drogi!...

Sztuka chodzącego po ziemi

Ma wytyczne –
Prozaiczne'

Również tego autora