Jan Organ - W lesie

Pan Jezus ma mieszkanie

u Boga – Ojca

widoczne w świetle słońca

Stamtąd, co letnie ciepłe

rano,

ogrzewa świat

rozjaśnia umysły

wzywa do miłości naturę.

 

Idę ścieżką wśród drzew

zagubiony, samotny,

zbierając grzyby,

poziomki i jagody,

nie licząc godzin

ani kroków.

 

I wiem,

że wciąż kocham jego

świat