Jerzy Hłond - Myśli

Kto wyrzeka się własnej godności, ten nigdy nie zdobędzie zaufania wśród przyjaciół.

 

***

 

Tolerancja bywa miarą własnego samopoczucia. 

 

***

 

Im przebieglejszy bloger, tym bardziej ceniony polityk.

 

***

Naiwniak i obłudnik to tak, jakby ktoś przyłożył lód do guza na czole znajomego.

 

***

Lipa nie tylko pachnie odurzająco latem w lesie, tylko kto odpowie, dlaczego prześladuje człowieka w życiu.