Maciej Górecki - ***

Wszyscy nagle zdali
Sobie sprawę:

Należy robić różnice
Smutny wynik

Odejmowania ważnego
Od ważne

Ostatecznie pustka
Przy pustce
Gdy poprawiasz
Makijaż i krawat