Stefan Pastuszewski - Monolog wewnętrzny

Spis treści

jestem coraz lepszy
więc trzeba umierać?
podobno Bóg tak daje…

nie, to tylko przez ciebie…
a więc też od Boga

 

 


Traktat o Bogu


i wtedy pojawia się Bóg –
nie jesteś chory
ani nikt cię nie opuścił
wszystko Jest

rozmawiasz z Bogiem
On milczy
rozmawiasz


tak samo jest z chwilą
(tą małą wiecznością–
szczególnie wtedy gdy kochasz)
i z wszystkim co Jest

Bóg

Również tego autora