Karol Dusza Roztocki - Fraszki

Kolektywna

Chodzą do niej
gęsiego,
po rzeczy
ogólne,
by każdy
z osobna,
miał to,
co jest
wspólne!
Bezkagańcowy

On,
współcześnie
nie chce
przyjąć kagańca,
więc
każdy się śmieje
z tego
zacofańca –
Bo jak tu
żyć w sforze,
z tą całą
psią nacją
gdzie kaganiec
pokory,
jest
legitymacją –
Nikt go
nie angażuje,
każdy go omija.
Tak to
indywidualność
dzisiaj się
zabija!