Ryszard Wasilewski - O obowiązku małżeńskim

Zniechęcenie dusi
(cały czas przytomnie),
bo pamiętać musi...
kiedy się zapomnieć.Sztuka kompromisu?

Ich małżeństwa fundamenty –
gdy wprowadził demokrację: –
on ma na wszystko argumenty,
a ona we wszystkim …ma rację.