Agnieszka Mąkinia - x x x

Aleję dębów
zamieszkuje strach.
Czarny kruk,
pobielana owca,
schowana
pod osiką
- obawa
twojej
nieobecności
we mnie