Stanisław Chyczyński - Niebawem - RELIGIANCI

Spis treściRELIGIANCI

Herbertowi Oleschce

Kiedy Europa wyrzeka się Chrystusa
kiedy bojówki Proroka odbierają
nam Kosowo i zaczynają wznosić
meczety w stolicy
JUŻ CZAS NAJWYŻSZY
na gest Kozakiewicza Na hasło
do ogólnej rebelii
„Quis ut Deus?"

Zdeklarowani opór-tuniści
zdekonspirowani partyzanci prawdy
nie śpiewają pieśni profana
nie płaczą nad pieskiem przydrożnym
nie emigrują wewnętrznie
do jakiejś Nibylandii
ale w ogrodzie koncentracyjnym
koncentrują się na meritum:
Jak dzieci dobrze wychować.

(27 maja 2010 r.)Również tego autora