Wacław Klejmont - Mętne video

NA NASZE PRZESŁODKIE PRAWA
Cukier krzepi,
a nie przepis.


JESZCZE O TATARZYNIE
Trudno nie wątpić w prymat
tego, kto za łeb trzyma.

OSZCZĘDNOŚĆ
Zmyślni myśliciele
nie myślą za wiele.

CENA DOSKONAŁOŚCI
W próżni
nie ma różnic.

RESORT NOCY
Tu mają cienie
swe zjednoczenie.

GORYLE
Cienie
na zlecenie.

MOTTOZBYT
U kresu
frazesów.

PONAD DEKALOGIEM
W zdrowym ciele
złoty cielec.

SKRÓT MYŚLOWY
Gdy spojrzeć nań całościowo,
to co on zrobił z głową?

ŁOWCA
Chociaż nie ma głowy by się zbytnio głowić,
to ma sieć powiązań, by się w czas obłowić.

NA NADEJŚCIE SPODZIEWANE
Kiedy nadejdzie wreszcie moda
występowania w dobrych zawodach.

MŁOT MATACZY MIOTACZY
Na lewo, na prawo
i prosto – w nieprawość.