Marta Borek - Dziura w niebie

Mała dziura w niebie
I dylemat
Czy zaszyć ją rozumem
Czy zostawić samej sobie
Bierzesz igłę i nić
Nie będziesz musiał bać się wtedy
0 grawitację i prawa fizyki
Nie będziesz musiał patrzeć w nieb
I niepotrzebnie marzyć
Choć czyż nie cudownie
Byłoby wznieść się w powietrze
Być kimś dla kogo świat
Jest zbyt mały
Dla kogo powstała dziura do nieba…