Roman Waldemar Rynkowski - x x x

wypędził kupców ze świątyni
zdarł żebrakom fałszywe bandaże
złote monety świeciły jak słońca
na marmurze
gdy wychodził
obwołali go prorokiem
nawet we własnym domu


nazajutrz
uliczni sprzedawcy
robili świetny interes
na jego portretach