Halina Kurek - Ukrainka

Do rodziny weszła na szlaku naftowym
Sambor - Borysław - Drohobycz - Lwów
osiadła w podkarpackiej wiosce która też ropą stała.

Ludzie gadali że Anna jest inna ...

a to ręcznik wyszywany powiesiła w kuchni
umiała karty przełożyć,
dobry barszcz ugotować.

Od polityki stroniła, ale miała swoje zdanie
kiedy nastąpiła „odwilż„ słała listy
do brata na adres:

sieło Horodiszcze
malinskij rejon
połuczit Iwanu Nikitowiczowi...


Spotkali się raz pod Kijowem
kosztowało co niemiara.

Anna wyjechała naprawdę - ale tylko na trzy dni
młodych obywateli potrzebował jej kraj.

Zapalam Annie świeczkę –
choć wiem, że ona ukochała
sieło Horodiszcze
malinskij rejon.