Bogdan Piotr Kozłowski - Wiersz o fraszce

tak trudno napisać
prawie nic o wszystkim
taki drobiazg jak fraszka

a już w ogóle
to taką w kilku słowach

chociaż są podobno i takie głowy
którym dość po słowie

pomimo że piszę bez linii i w kratkę
napisałem już-

a może i więcej

nieco trudniej
napisać taką śmieszną
w dwóch słowach na czasie
i koniecznie z pointą
i koniecznie drugim dnem

najtrudniej jednak - nie pisać