Anna Bugajska - ***

muszę ci oddać te wszystkie pytania
na których miarę nie szyją odpowiedzi
moje zapięte uśmiechami usta

muszę je oddać
zanim je przetrzymam
zanim się zdążą uleżeć
w pamięci poduszkach
zanim co drugie
zapragnie kiełkować
zanim się wszystkie
wyplewią z bezpodstaw

muszę ci oddać te wszystkie pytania
dla których mi szkoda i czasu i wstydu

już zaczynają zagrzewać miejsca
przy każdej mojej codziennej herbacie
już coraz sprawniej przewracają kartki
książek po które sięgam i nie sięgam
już im wygodnie w każdych moich butach
już patrzą mi krzywo do garnków i w zęby
już z reżyserem mych snów pakt zawarły
o nieagresji na stałą obsadę

muszę ci oddać te wszystkie pytania
nie zdarte czasem
choć rozpakowane
bo na ich miarę nie ma odpowiedzi
w moich zapiętych uśmiechami ustach