Emil Biela - Poetycki dokumentalizm

Ugruntowała się niesprawiedliwa i szydercza opinia o konkursach literackich. Wytyka się niektórym pisarzom, że są łowcami nagród. Nikt jakoś nie pisze, że uczestnictwo w konkursie jest dowodem twórczej odwagi poddania się publicznej ocenie. Szkoda, że w konkursowe szranki nie stanęły kiedyś np. Szymborska i Lipska, bo byłoby interesujące, jakie te panie uzyskałyby nagrody.
    ANTONINA SEBESTA, poetka mieszkająca w Myślenicach, doktor filozofii i nauczyciel akademicki, jest laureatką wielu zmagań konkursowych. M.in. uzyskała Grand Prix II Agonu Poetyckiego „O Wieniec Akantu" i nagrodę w krakowskim konkursie Dać Świadectwo; jest zatem poetką odważną, nielękającą się konkursowych sprawdzianów pisarskich umiejętności i poetyckiego talentu.
    Antonina Sebesta aktualnie wydała nowy tomik wierzy zatytułowany proekologicznie Skasowany krajobraz, uzasadniając ten tytuł następująco w wierszu Rozdziobią nas kruki, wrony:
Dlatego mówię o sobie ekolog
A nie patriota
    Poetka bardzo mocno przeżywa polską teraźniejszość, a poetycka czujność autorki skłania ją w stronę lirycznego dokumentalizmu tworzącego w wyniku takiego postrzegania poezję obywatelską i patriotyczną, wolna jednakże od niepotrzebnego patosu.
    Przyznając Antoninie Sebeście II nagrodę w XX Konkursie Poetyckim Dać Świadectwo Kraków 2012, jurorzy Marek Karwala, Janusz M. Paluch i Adam Ziemianin napisali: wiersze wyróżniają się daleko idącą kondensacją myśli i ascetyczną formą, co sprawia, że czytelnik ma wrażenie obcowania z przekazem rudymentarnym, jednoznacznym i prawdziwym, wolnym od aksjologicznych światłocieni, które – gdy pojawi się i u innych twórców – niekiedy skutkują relatywizmem. Autorka osadza swe utwory w realiach współczesnych, sygnalizując dyskretnie różnorakie dolegliwości «naszych dni», np. problem emigracji.
    Chcąc usadowić swe wiersze na wysokiej półce społecznej percepcji, poeta musi zrelacjonować swe rozmowy z Bogiem. Nie musi to być Kasprowiczowskie wadzenie się ze Stwórcą, lub jakiś mistyczny dyskurs, ale zwyczajne poświadczenie jego obecności. Czyni to właśnie Sebesta w Skasowanym krajobrazie, pisząc:

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Również tego autora