Arkadiusz Stosur - I mocniej wierzę i nie wiem wszystkiego

ziarno padło na glebę
i ptaki się zleciały
z krain mrocznych i stron jasnych
świata
Bóg przysiadł nad rzeką
liczy teraz kamienie
ptaki przesypują w dziobach
ziarna piasku
świt stacza się ze wzgórz