Mikołaj Jazykow - Pierścień

Mikołaj Jazykow
 (1803 – 1847)
                       

 

Pierścień

(Tatjanie Dmitriewnie)


Ten pierścień jest relikwią cenną,
Gdyż  go dostałem w podarunku,       
Za żar i siłę pocałunku,
Który połączył ciebie ze mną.
Kiedy (zapomnieć o mnie możesz,
Jeśli zapomnę tamtą chwilę!)
Złożyłem głowę swą w pokorze
Na twych kolanach – a ty mile
Piosenkę słodką mi śpiewałaś,
Z uśmiechem pieściłaś me lica
I prosto w oczy spoglądałaś
A ogień płonął w twych źrenicach.
Lecz cóż? Uczuciem tak głębokim
I tak gorąco, sercem całym,
Ty mój aniele czarnooki,
Ja tylko ciebie pokochałem!
Czy ty spojrzeniem aż tak tkliwym,
Tylko w me oczy zaglądałaś
I ramion swych pierścieniem żywym
Mnie jedynego otaczałaś?
Ach nie! Lecz dar pierścienia twego,
Ja chowam jak rzecz drogocenną,
Jak pamięć pocałunku tego,
Który połączył ciebie ze mną.

(26.03.1831)


                          Z rosyjskiego przełożył
                          Andrzej Lewandowski

Również tego autora