Danuta Manu - xxx

Wcześniej niż zwykle
nurkuje słońce w wodzie

ustaloną trasą
wędrują mrówki
do swego imperium

w drodze do domu
człapie koń
zobojętniały na bat

pod dębem
gorszy apetytem
stary dzik