Piotr Wiktor Grygiel - Troskliwa ograniczoność

Odległość nie choruje
na początek
i koniec
jej nie zaplata
a jednak

nazywa rzeczy
po imieniu
miarą uporządkowania
w supełku znaczeń:
od do
stąd dotąd
dalej bliżej

charakter ma zły
czasem boli
nadmiarem
wyobraźni
i wrażliwości pogłębionej

ciągnionej przestrzeni
do nikąd

24. 07.2012