Ryszard Wasilewski - Aforyzmy

Bezinteresowność jest w cenie, dlatego wielu zastanawia się -  jak
zrobić na niej dobry interes.

Strawę duchową łatwiej przyswajamy, gdy jesteśmy syci.
Najwcześniej, powszechnie, zniesiono wizy na przekraczanie granic...przyzwoitości.
Lekkość życia najczęściej osiąga się...ciężkim portfelem.
Gdy się wie co się święci łatwiej o poświęcenie.
Najwcześniej dojrzewa owoc zakazany.
Potrzeba jednomyślności grupy, z czasem, prowadzi do bezmyślności
licznych jej uczestników.