Alicja Tanew - Spadanie

Twoje słowa spadały na mnie
od niechcenia
jak jabłka z jabłoni
i tonęły w trawie

a ja nie miałam żadnych logicznych argumentów
przeciwko spadaniu
chociaż wiem
że skutek spadania
jest już osobnym bytem

najczęściej samotnym
i roztrzaskanym

Również tego autora