Władysław Klepka - Cień niepokoju

Niepokój spływa

z kraju słońca i wiśni.

Groza tsunami,

 gdy jądro ziemi burzy

układy już zastane