Wojciech Kawiński - Podobno słuchać - Z wersów Roberto Juarroza

Spis treści

Z wersów Roberto Juarroza

Zwięzły pion wielo-
znaczności, a więc wertykalny:
Poznawanie-doznawanie
chwil elementarnych:
nowa wrażliwość, zza rilkeańskiego
wybrzeża

Nasze wspomnienia są własnością kogoś,
Kogo zaledwie pamiętamy*

Chwilo, spadająca
twoja treść:
na nasze wygłodniałe rany   

* cytat w tłum. K. Rodowskiej   


      


         


 

Również tego autora