Wojciech Kawiński - Podobno słuchać - Kazimierz Hoffman

Spis treści

Kazimierz Hoffman

domyślam się
iż z dnia na dzień
coraz trudniej
żył
z sobą wczorajszym

Hölderlin i Rilke naj-
bliżsi
składacze znaczeń
już dawno
przestali mu podpowiadać;

wolał wsłuchiwać się
w Ursa von Balthasara
i Lévinasa
nie mówiąc
o E. Stein

jego słowa wczesne
Nie szukam przenośni  w sprawach,
które same przez się
tworzą jedną nazwę...
dają świadectwo spoistości wizji
nie do podważenia;

od  lat
wpatruję się w te błyski
barwy
wyznania
wyzwania

bo mam tyle
ile mi jeszcze zostało
nie ponad
lecz przy
każdej sekundzie
zatrzymanej wokół

 

 

Również tego autora