Wojciech Kawiński - List do rówieśników

skrzydła wiatraka na wrzosowisku,
nie polecą do ciepłych krajów,
a jednak to odlot...
J. Żernicki
Wypadło nam być
ale się nie przebić
przez gruzy liter
przez światło pobrzeży

Wypadło nam spisać
parę zjaw i zjawień
niezbyt wyraźnie
ale nieźle nawet

Wypadło nam znikać
po kawałku wersu
zostawiając cień własny
w tym nie w innym miejscu

Wypadło nam pamiętać
że realność jest falą  
która zatapia
choć nie musi wcale

Wypadło nam żegnać stary
a witać wiek nowy
dla jednych łaskawy
dla innych surowy

Wypadło nam ze sobą
rozliczyć się niemo
na dnie mroźnej przełęczy
matki wszystkich plemion            

Również tego autora