Dariusz Filinger - REPUTACJA TWARZY - BALET MĘSKI BETLEJEMSKI

Spis treści

            

                    BALET MĘSKI BETLEJEMSKI
 
Kacper jest czerwony albo fioletowy z nadmiaru wina
(nie mógł odmówić toastów za zdrowie gospodarza)

Melchior podobno żółty z bezsilnej złości
lub czarny po podróży (a nie tam żaden Murzyn)

Baltazar biały jak kreda ze strachu. Tańczy bez spodni

Jest jeszcze gwiazda z papieru
amatorskie przedstawienie na scenie gdy Herod zażąda
biesiadnicy muszą się pośmiać

Na dworze fałszywego pasterza
role rozpisano na głosy a głosy na role
bekanie owiec zamieniło się w ich milczenie
                                                                                                    6.12.2009

          

Również tego autora