Joanna Karasińska - Konkrety

W konkretach można by
Zamknąć cały
Świat
Gdy pisząc o człowieku
Ograniczałoby się do odpowiedzi
Na określone
Pytania
Opowiadając zamykałoby się
Rzeczywistość w krótkich
Akapitach
Nie wiedząc nawet, że istnieje
Coś więcej
Gdzie bez ciekawości streszczałoby się
Wiedzę
Malując słowami wyblakłe z charakteru
Eseje
Mógłbyś nie męcząc się
Wcale
Nie pytać
Nie myśleć
Nie odpowiadać
Nie filozofować
Ale zamknąć się pod kopułą słowa „nie"