Ryszard Wasilewski - XXX

O niektórych wiernych

Takie w nich wiary ognisko:
niejeden formułkę wyklepie –
Bóg wszędzie i zawsze wie wszystko
ale pewien dyrektor ...wie lepiej.


Ulotność

Coś mnie w tobie frapuje i nęci –
o twym ciele nie mogę tu wspomnieć,
ale jak cię zachować w pamięci,
gdy nie można się z tobą zapomnieć.


Instrumentalistka

Żyjąc bez czułej struny drgnień
potrzebę zgrania w życie wciela –
gdy mąż w tych sprawach jest jak pień,
na zewnątrz szuka stroiciela.