Władysław Łazuka - * * *


1.

W południe lata
usiadłem przy polnej drodze
oparłem się o głaz

ciepły był jak człowiek

2.

Sędziwy
w mchach północy
tak wiele już widział
umiał słuchać
milczeć