Henry Heiseler - Kiedy dzień jasny w ciemną noc się zmienia

Kiedy dzień jasny w ciemną noc się zmienia;
Spojrzyj w rozbłyskujących gwiazd oblicze;
To ci przypomni życia taj-emnicę:
Mężczyzn i kobiet wielki cud tworzenia.

Pod każdym niebem i na lądów krańcu
To samo prawo rządzi nieprzerwanie:
Człowiek powstawał i zawsze powstanie –
To jest nierozerwalny życia łańcuch.

Z tajemnych wuck w wiekuistej powodzi
Spłynąłeś i w dal płyniesz w rytmie godzin,
Niesiony przez strumienie życia rwące;
Jesteś dla siebie początkiem i końcem.

Lecz wierzy prawom niepojętej siły,
Krew, którą wziąłeś w narodzin godzinie,
Przelałeś w dzieci oraz wnuków żyły;
Ona z wieczności ku wieczności płynie.

Z niemieckiego przełożył Antoni Skibiński