Krystyna Sylwestrzak - Wariacje na temat przysłów

Nowe czasy
Zdarza się, że czasy NOWE
Starym przysłowiom
Zmieniają wymowę.

Mądrość ludowa?
Kształcenie umysłów
Przy pomocy przysłów.

Co nagle
Co nagle, po diable...
A po czyjej woli,
Jeżeli powoli?

Chytry
Mówią, że chytry
Dwa razy traci...
Więc czemu aż tylu
Ich się bogaci?

O szczęściu
Podobno szczęście
Głupiemu sprzyja,
Dlatego ciesz się,
Że cię omija.

Co tuczy?
Przysłowie uczy:
Kradzione nie tuczy –
A ja dostrzegam
- i wzrok mnie nie myli -
Że ci, co kradli
Znacznie utyli.

Jak to jest?
Przysłowie uczy: Nieszczęścia
lubią chodzić parami...
Czy to znaczy, że samotni
Winni czuć się szczęściarzami?

O pożyczkach
Że pożyczaj – zły obyczaj
Przysłowie przestrzega.
Lecz kto w głowie ma przysłowie,
Kiedy pilnie forsy trzeba?!

Nieprzystosowani?
Są pewne osoby do tego stworzone,
By każdego kota odwrócić ogniem.

Zależności
Polak potrafi...
W zależności od waluty,
Parafii i topografii....