Ryszard Siemiątkowski - Powrót

Spis treści

wróciłem tam stary zmęczony wędrówką
pod kikuty nie umarłych do końca słów
kalekich gestów
w ten pejzaż gorączkowy drżący
przepoconych myśli

wróciłem tam

położyłem ręce na drodze
i chytrze grzebiąc w jej żółtej sypkości
chowałem w zanadrze ukradkiem
ślady moich marszów
pełzania
upadków