Marek Słomiak - \xxx

nie mów mi
o miłości :
pęknięciu  zwierciadła  snu
rozpaleniu  ust  wyśpiewywanym  muśnięciem warg
spełnianiem  niemożliwym  do  wypełnienia  głosem
opasłej  ciała  zgrabnej figurze stylistycznej
-  -  pozostał przecież  jeszcze  jeden  warunek
do  spełnienia  okoliczności  tej  chwili
bezwzględnej
                         -  sytuacja  twojej
nieokreślonej  wyznaniem  potrzeby  ducha
nie  mów  mi  
o  miłości
-  -  wargi  podajesz  pełne  kolorów
tylko  szminki