Sławomir Krzyśka - My i oni

I nieszczęśliwym wtedy się stajesz
gdy ręce mroczne we mgle czerwonej
ze skóry obdzierają dzieje

Kontusz poselski naród okrywa
w sarmackim geście

    - my i oni biednymi się stają

Również tego autora