Janusz Ignacy Borkowski - Zanim…

Zanim
Mnie wezwiesz Boże
Do Ostatniej Spowiedzi

Bez
Jakichkolwiek wcześniej
jasnych zapowiedzi.

Pozbieram
Moje życie
I w worek je włożę…

Wspomnienia
Jedno z drugim na stosie
Ułożę…

I tak legną przy sobie
Złe i dobre czyny

Wiele było dobrego,
lecz najwięcej winy

Zanim
Mnie wezwiesz, Boże,
Pozwól bym mógł jeszcze skrycie

Po raz
Ostatni mocno
Ukochać to Życie