Lidia Saldat - Rzeka świętego Wawrzyńca

Rzekę świętego
Wawrzyńca można
tylko sobie
wyobrazić w myślach,
– w oczach;
gdyż jest to inna
kategoria Rzek.
Królestwo wszystkich
innych.

Podobna do Filozofii
lub ludzkich wyobrażeń,
będzie to przestrzeń w
czasie.

Polacy myślę że Wisła
i Odra to duże
rzeki.

Ale Kanadyjczycy
przezornie się uśmiechają
Rzeka świętego Wawrzyńca
mierzy 25 km szerokości
300 metrów głębokości.
To niebezpieczny akwen.
Tam fala dochodzi do
15 metrów wysokości.
Latarnik w latarni
może tylko
czuwać.

W życiu fale
elektryczne mogą
nieść różne
zagrożenia
światło to źródło
myśli i ciepła;
które może przejść,
od źródła naturalnego
do sztucznego.
Gdyż światło jest:
– naturalne
– sztuczne
i ludzkie;

W lipcu w górach
świeci słońce i jest
piękna pogoda.
Natomiast na Pomorzu
nad morzem chmurno;
nie każdemu pogoda
– sprzyja
Nie każdy zastanawia
się nad jego naturą.
Gdyż myśli
człowieka nie
zawsze związane są
z naturą
Lecz nie każdy
– zastanawia się nad
samym sobą
po to by być,
z sobą.