GABRIELA BRYGMAN - SZACHOWNICA

Czarne
Białe
Posuwane
Do przodu
Czasami
W bok
Czasami
Na ukos
Pionki
Przez całe
Życie
Nieświadome
Skutków…