Helena Romaszewska - To trwa

To trwa
 
miłość
oddalona
przybliża na skróty
znajduje drogę
przez tamte pocałunki
które jeszcze się...
całują
 
Sobie
 
nawrót myśli
potrafi z niczego
c o   b y ł o
zawiązać supeł słów
bolesny
jak m i ł o ś ć