Bogdan Piotr Kozłowski - Galeria pomników pisarzy (i nie tylko)

Pruss - „Rozkład jazdy" (do poczekalni, salonu),
b o  w a ż n e  o  k t ó r e j  i...z jakiego peronu.

Pruss - kolejny „Rozkład jazdy" nic do ukrycia,
bowiem w życiu najważniejszy pociąg... d o  ż y c i a!

Ryszard Długołęcki - sztych „Pod rękę z Hamletem".
Miłośnik gór, erudyta, tłumacz... z  l a n c e t e m.

Sobczak - Szpak - dyptyk „W satyrycznej udręce".
P o ł a m a n e  n i e  t y l k o... serca i ręce...

Krystyna Wulert - collage „To co do spełnienia".
W Krysi „O c e a n i e..." myśli, sny i marzenia...

Kazimierz Rink - spiż „Recytacja". Głos jak dzwon,
a Jego poezja... t a k  p r a w d z i w a  jak On...

Piotr Stareńczak - kredka „Duet" o jakim śnicie.
Filozofia z poezją pod rękę... n a  s z c z y c i e!

Krystyna Panasik - brąz. Jej sztuka trwa z nami,
chociaż g l i n a  n i e b i e s k a już pod jej palcami.

Jan Górec - Rosiński - granit „Wieczności Pora".
S z a c u n e k  t e ż  w i e l k i  dla następcy... nestora.