• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Bogdan Piotr Kozłowski - Galeria pomników pisarzy (i nie tylko)

  Pruss - „Rozkład jazdy" (do poczekalni, salonu),
  b o  w a ż n e  o  k t ó r e j  i...z jakiego peronu.

  Pruss - kolejny „Rozkład jazdy" nic do ukrycia,
  bowiem w życiu najważniejszy pociąg... d o  ż y c i a!

  Ryszard Długołęcki - sztych „Pod rękę z Hamletem".
  Miłośnik gór, erudyta, tłumacz... z  l a n c e t e m.

  Sobczak - Szpak - dyptyk „W satyrycznej udręce".
  P o ł a m a n e  n i e  t y l k o... serca i ręce...

  Krystyna Wulert - collage „To co do spełnienia".
  W Krysi „O c e a n i e..." myśli, sny i marzenia...

  Kazimierz Rink - spiż „Recytacja". Głos jak dzwon,
  a Jego poezja... t a k  p r a w d z i w a  jak On...

  Piotr Stareńczak - kredka „Duet" o jakim śnicie.
  Filozofia z poezją pod rękę... n a  s z c z y c i e!

  Krystyna Panasik - brąz. Jej sztuka trwa z nami,
  chociaż g l i n a  n i e b i e s k a już pod jej palcami.

  Jan Górec - Rosiński - granit „Wieczności Pora".
  S z a c u n e k  t e ż  w i e l k i  dla następcy... nestora.