Bogna Hołyńska - ***

Nigdy nie myślałam o sobie „kaleka"
póki nie zobaczyłam drzewa
zauważyłam swój brak liści gałęzi twardej mocnej skóry

upokorzona uciekłam
ja kaleka bez liści gałęzi skóry

Lecz spotkałam ptaka bez dziobu skrzydeł i piór
pocieszył mnie:
choć jesteś kaleką na tobie właśnie
zbuduję gniazdo

i tak idziemy
w ramionach niosę nasze pisklęta