Danuta Sułkowska - Marzenie leniwe

Byłoby dobrze gdyby mnie to i owo
ominęło
Jakieś spotkanie towarzyskie z mnóstwem
gadania o niczym Kilka akademii ku czci
na których ponoć wypada się pokazać
Parę zebrań jakichś stowarzyszeń kółek
klubów podczas których podsumowuje się
dokonania gratuluje sukcesów wyraża uznanie
planuje dalszą działalność bardzo użyteczną
Może udałoby się też uniknąć
Przemówień przemarszów aplauzów
Gdyby nie przejmować się zniknięciem
z pola widzenia
Gdyby zanurzyć się
w szarość
w spokój