Beata Magdalena Wadowska - Sen

Ponad głowami widzialnego świata
szepty minionych dni
niepewne ostatnim swym drgnieniem,
na prośby świadomego umysłu
zabrakło odpowiedzi.

Tam po drugiej stronie
rozgwieżdżonych tablic nieba
kierunek nowo odnaleziony.

Tu ogół rzeczy wydaje się nikły
stąd jednak najlepiej widać
moment krótki, prawd zrozumienie
na mapie duszy zapis czytelny
co absurdom realizmu ograniczeń
w światy ponadzmysłowe
wstępu nigdy nie udzieli.