Krystyna Sylwestrzak - Fraszki

Czym jest KRYZYS?

Oceniając to zjawisko
Po zyskach i szkodach –
Mam wątpliwość: Co to jest?
Czcze gadanie czy MODA?

Komu kryzys?

Kryzys dotknął niejednego
– i biedaka i olbrzyma –
Tylko święta biurokracja
Wciąż dzielnie się trzyma

Ile razy?

Ileż razy słyszałam:
Reforma, odnowa...
Potem ci krzyczący
Kończyli na słowach.